ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ชลบุรี เสริมทรัพย์ ขนส่ง จำกัด

 บริษัท ชลบุรี เสริมทรัพย์ ขนส่ง จำกัด จัดตั้งในปี พ.ศ. 2545 ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจขนส่งน้ำมันด้วยความปลอดภัย
 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดการบริการขนส่งให้กับลูกค้าภายในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งได้แก่ เอทานอลแปลงสภาพเป็นเชื้อเพลิง,แอลกอฮอล์
 บริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์เคมี (SODIUM HYDROXIDE) ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเดิบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 Since 2002 Chonburi Sermsup Transport has established by Khun Yupin Tengdee who has an experienced in road transport services for
 more than 20 years. We have rapidly growth in domestic transportation under the road safety standard and we provide  the
 petroleum/oil transport, pure alcobol, and chemical product transport (Sodium Hydroxide) for clients in Thailand.  

[$Featured]
COURSE
เกี่ยวกับเรา บริการขนส่งเอทานอล & เคมี อบรม & กิจกรรม
[$Featured]
NEWS & EVENT
ข่าวและประกาศ
14 Feb, 2018
ข่าวและประกาศ
14 Feb, 2018
ข่าวและประกาศ
14 Feb, 2018
LOCATION
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.